Terms and conditions

Handelsbetingelser

Produkter og tjenster udbydes af: Rønnau, Krekærlunds Alle 29, 8340 Malling, CVR-nr: 27151884

Kontakt mig på Kontakt@AltOmADHD.dk

Online produkter og kurser leveres digitalt via e-mail, og kan pt. betales med Dankort, Visa kort, Mastercard, mf.

1. KØB

Når du handler online hos Rønnau, vælger du din vare, indtaster navn og e-mail, herefter dine adresse oplysninger, accepterer forretningsbetingelser/vilkår, og til sidst betaling. Nærmere detaljer er uddybet nedenfor.

1.1 Korrespondance

Ved køb oplyses navn, e-mail-adresse, adresse og telefon.
Alle meddelelser vedr. købet, herunder faktura, kvittering, evt. kreditnota, adgang til produktet, levering af alle produkter og produktinfo om købet, vil blive fremsendt til den indtastede e-mailadresse.

1.2 Abonnement

1.2.1. Tilmelding

Det vil altid fremgå tydeligt af produktbeskrivelsen, at der er tale om et abonnement, beløb for hver abonnementsperiode, hvor ofte en betaling bliver trukket samt evt. minimumsperiode.

1.2.2 Fornyelse

Abonnementer fornys med det oplyste interval og beløbet trækkes automatisk forud for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækningen sendes automatisk ved hvert træk til den ved købet oplyste e-mailadresse.

1.2.3. Opsigelse

Du kan når som helst opsige dit abonnement på din personlige konto, hvor abonnementet er tilknyttet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og betyder at adgangen lukkes øjeblikkelig, uden mulighed for refusion for eventuel restperiode. Brugeren kan også selv i sin konto i Simplero opsige abonnementet med udløb til udgangen af indeværende abonnementsperiode.

Du stopper/opsiger selv dit abonnement med få klik, inde på din konto. Har du spørgsmål til hvordan dette foregår inden du køber send da blot en mail kontakt@altomadhd.dk

Alle allerede modtagne fakturaer skal naturligvis betales.

1.2.4 Fornyelse og sletning af betalingskort.

Hvis du har fået nyt betalingskort, så kan du ændre dine betalinger til det nye kort via et link på den faktura der sendes med din abonnementsbetaling for hver abonnementsperiode. På den måde sørger du selv for at informationerne altid er opdaterede.

Har du spørgsmål til hvordan dette foregår, så send da blot en mail kontakt@altomadhd.dk

1.3 Gyldighedsperiode for online produkter og kurser

Gyldighedsperiode for online produkter og –kurser vil tydeligt fremgå af produktbeskrivelser.
Afhængigt af produktet vil adgangen være ubegrænset eller have en klart defineret, tidsbegrænsning.

Rønnau har dog ret til at nedlægge et produkt, hvorefter alle abonnementer stoppes og ikke faktureres yderligere.

Produkter der sælges som éngangs-downloads, f.eks. e-bøger og kursusmateriale, skal downloades, via det tilsendte link, senest 14 dage efter køb, og må kun benyttes til eget brug.

1.4 Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er angivet. Nogle kurser kan være momsfrie.

Der er ingen betalingsgebyrer.

Du kan betale med Visakort, Dankort, mastercard med flere, alle muligheder vil fremgå ved bestilling.

1.5 Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret for alle produkter og ydelser med mindre andet er aftalt.

Online kurser og produkter:
På online kurser og produkter, er der 14 dages fortrydelsesret, med mindre produktet er taget i brug. Er produktet taget i brug bortfalder fortrydelsesretten. Produktet betragtes som taget i brug, når e-mail med adgang til kurset er fremsendt og der efterfølgende er klikket på links i disse mails eller der er logget ind i Simplero.

Kurser, rådgivning, workshops, foredrag og events:
Ved afbud mere end 1 måned før afholdelse ydes der 85% i refusion.
Ved afbud mindre end 1 måned før afholdelse ydes der 50% i refusion.
Ved afbud mindre end 14 dage før afholdelse ydes der ingen refusion.
Brugeren er dog altid velkommen til at overdrage sin plads til en anden senest 7 dage før afholdelse, hvor der skal være givet besked om overdragelse på kontakt@altomadhd.dk. Alle praktiske anliggender ved overdragelse skal varetages af dig selv.

Coaching og 1:1 forløb:
Ved afbud mere end 24 timer før afholdelse ydes der 100% i refusion (alle penge tilbageføres!)
Ved afbud mindre end 24 timer før afholdelse ydes der 75% refusion. Ved klippekort fratrækkes et (1) klip, hvis der er meldt afbud mindre end 24 timer før afholdelse fire (4) gange.
Ved manglende fremmøde ydes der ingen refusion.

1.6 Kontakt og support

Enhver henvendelse vedrørende Rønnaus produkter bedes sendt per e-mail til kontakt@altomadhd.dk

2. LEVERING

2.1. Levering af online kurser og produkter

Alt online indhold leveres digitalt via et link til den ved købet oplyste e-mail. Leveringen foregår som udgangspunkt automatisk, ofte i løbet af få minutter. I helt særlige tilfælde kan der gå op til et par timer.
Nogle online produkter har en specifik start- og slutdato, der giver dig adgang til den lovede tid. Dette vil altid fremgå tydeligt i produktbeskrivelsen.

3. RETTIGHEDER TIL KURSUSMATERIALE OG PRODUKTINDHOLD

3.1 Rettigheder for kurser og produkter

Alle rettigheder til indholdet på workshops, kurser, events og online kurser tilhører Rønnau. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt for én person, med mindre andet er angivet. Kopiering af indhold, er kun tilladt til personligt brug. Videresalg eller videredistribution til tredjemand, er et brud på aftalen, med mindre andet er skriftligt aftalt med Rønnau.

4. BIDRAG FRA BRUGERE

Alt materiale og information som modtages fra brugerne, berettiger ikke afsenderen til royalties og kan bruges af Rønnau i ubegrænset omfang kommercielt som ikke-kommercielt også efter aftalens udløb.
Rønnau kan endvidere frit slette modtaget materiale og information og har således ingen opbevaringspligt.

5. PERSONOPLYSNINGER

Ved de produkter, der giver adgang til fælles online forum, er det op til brugeren at beslutte, hvilke oplysninger de ønsker at fremstå med. Disse er synlige for alle andre brugere, det gælder f.eks. e-mailadresse, navn og andet der ikke er ændret efter adgang til forum er tildelt.

Du kan som bruger ændre dette i “Din konto” på adgangssiden.

Ved live kursus produkter og coaching skal brugerens oplysninger være korrekte og opdaterede under hele forløbet.

6. EU ONLINE DISPUTE RESOLUTION

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

7. ÆNDRINGER AF BETINGELSER

Rønnau har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. De vil altid være tilgængelig ved køb, og køberen skal altid godkende, at betingelserne er læst, forstået og accepteret inden ethvert køb.

Ved evt. spørgsmål til handels- og abonnementsbetingelser kontakt venligst Anders Rønnau på kontakt@altomadhd.dk

powered by
Simplero